Til innhold

Et grønt, raust, sosialt og liberalt Orkland

Velkommen til Orkland Venstre!

Venstre er et sosialt og liberalt parti. Vår politikk kombinerer tro på enkeltmennesket og personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Venstres visjon er et samfunn der folk nå og i framtida har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, samtidig som vi vil ha sterke offentlige tjenester og prioritere hjelp til de som trenger det mest. Vi vil ta de gode valgene for miljøet, og legge til rette for at alle kan gjøre det samme.

Som Norges eldste parti har Venstre en lang historie i Orkland. I Orkdal har vi i mange år vært en del av det politiske flertallet, og er svært stolte av det vi har fått til. Nå gleder vi oss til å forme en ny kommune: Vil vil ha et grønt, raust, sosialt og liberalt Orkland!

Nedenfor finner du våre prioriterte områder, nyheter og presentasjon av våre folk.

 • God oppvekst for alle

  Vi vil beholde fleksible barnehageopptak, gi alle barn mestringsglede i skolen og være en foregangskommune på samarbeid skole - næringsliv

 • Ta vare på naturen

  Nei til vindkraft i urørt natur! Vi vil verne flere områder mot inngrep og ha ambisiøse energi- og klimagasskutt i Orkland

 • Ny giv med Orkland

  Orkland skal være en attraktiv bo- og arbeidskommune med allsidig og bærekraftig næringsliv

 • Sats på kultur og fritid

  Vi vil aktivt støtte Orklands rike kultur- og organisasjonsliv - og bygge regionalt kulturhus på Orkanger innen 2025

 • Hjelp til de som trenger det

  Vi må satse på forebyggende helsearbeid, psykisk helse og framtidas eldreomsorg

 • Bærekraftig landbruk og reindrift

  Venstre vil ha sterkt jordvern og framtidsrettet gårdsdrift - og støtter framtidig reindrift i Trollheimen

Våre folk