Ola Elvestuen i valgkamp på hjemmebane

Ola Elvestuen, Venstres 2.-kandidat til stortinget fra Oslo, var på hjemmebane da han møtte velgere i hjertet av St.Hanshaugen på lørdag. Ifølge Elvestuen var det lite å si på velgerresponsen, og interessen for Venstres valgkampsaker er stor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Satsing på klima, kunnskap og velferd gir god gjenklang blant våre lokale velgere, ikke minst i saker som kampen mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Dette er en kamp vi skal vinne, som viktig ledd i Venstres brede klimasatsing. Andre saker Elvestuen trekker frem som sentrale er kunnskap og næringsliv, og disse bør ses i sammenheng, også med klimapolitikken.

— Satsing på kunnskap, fra grunnskolen til høyskoler og universiteter, er et annet område der vi får mange positive tilbakemeldinger fra velgerne, sier Elvestuen, og påpeker at basisbevilgningene til universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner må økes kraftig, og at vi må få en langt mer offensiv rekrutteringsstrategi for vitenskapelige stillinger ved våre viktigste universiteter og høyskoler.

Kobling mellom velferds- og kommunereform.
— Norske kommuner må være av tilstrekkelig størrelse og kapasitet til at de kan takle de store, og økende, utfordringene på viktige samfunnsområder, ikke minst innen helsevesenet. Venstre vil bruke incentivordninger for å gjennomføre en omfattende kommunereform med større og mer slagkraftige enheter i logisk sammenhørende bo- og arbeidsområder, og med en mer hensiktsmessig fordeling av midler mellom det som i dag ofte er rike og fattige nabokommuner, sier Elvestuen, og uttrykker stor optimisme når det gjelder den pågående valgkampen.

Venstre øker
— I de senere års valgkamper har Venstre opplevd en markert økning i oppslutning i løpet av valgkampen, selv om utgangspunktet har variert. Under valgkampen i 2005 lå Venstre svært lavt på forsommeren, men endte på 5,9 prosent til slutt, med hele 12,7 prosent på St.Hanshaugen. Denne gangen er utgangspunktet langt bedre enn for fire år siden, for øyeblikket ligger vi på rundt seks prosents oppslutning, og trenden de siste ukene er svært positiv. Velgerresponsen vi opplever på våre kjernesaker gir oss godt håp om å fortsette fremgangen i ukene frem mot valget. Dersom vi kan holde, og helst øke, fokuset på klima, kunnskap og velferdsreform, samt få frem våre løsninger på f.eks. IKT-området, kan dette bli Venstres beste valg på veldig mange år, avslutter en travel men entusiastisk Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**