Sats på Ryfylke

Venstre vil satsa på Ryfylke skriv stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim i eit brev til veljarane. Alle delar av Rogaland må få ta del i den kraftige veksten i fylket dei kommande åra meiner han. Les brevet her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Sats på Ryfylke

av Gunnar Kvassheim, stortingsrepresentant, Venstre

Gunnar Kvassheim

Gunnar Kvassheim

Det går bra i Rogaland. Folketallet øker og arbeidsledigheten er lav sammenliknet med de fleste andre fylkene. Det som gir grunn til uro er at det er deler av fylket som sliter med å ta del i denne utviklingen. Flere kommuner i Ryfylke og Dalane har nedgang i folketallet og har for lite variert tilbud av arbeidsplasser.

Det bør være en prioritert oppgave for staten og fylkeskommunen å bidra til at alle deler av Rogaland får ta del i den kraftige veksten som vi vet kommer i fylket i årene framover. For de områdene med stort press vil det også være meget fornuftig å ta i bruk hele fylket på en bedre måte enn vi har lykkes med så langt.

For Ryfylke vil det være av stor betydning å få på plass Ryfast. Venstre støtter dette prosjektet. Vi er også opptatt av at riksvei 13 rustes opp. Det er mye ugjort på denne "indre stamveien" mellom Sandnes i sør og Førde i nord. I dag har vi lange strekninger uten gul stripe, rasutsatte strekninger og tunneler med PE-skum. En satsing på Ryfylke må bety målrettet og systematisk satsing på riksvei 13.

Satsing på veiutbedring er nøkkelen dersom vi skal lykkes med en næringspolitikk som kan bidra til vekst i Ryfylke. Knyttes regionen tettere til resten av fylket vil den bli mer attraktiv for bedrifter som i andre steder sliter med å få egnet areal og arbeidskraft.
For å bidra til positiv utvikling bør det også satses på å legge offentlige arbeidsplasser til distriktene. Dette vil Venstre arbeide for.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**