Venstre gjestet Samfunnsdebatten

Odd Einar Dørum og Venstres 1.kandidat i Nordland deltok 25/8 på samfunnsdebatten ved Høgskolen i Bodø der kunnnskapspolitikk i nord ble satt på dagsorden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Arne O.Holm på Samfunnsdebatten i Bodø

Arne O.Holm på Samfunnsdebatten i Bodø

Arne O.Holm utfordrtet hva kunnskap og mangel på kunnskap betyr for utviklingen i nordområdene, en utfording som rektor ved høgskolen, stortingspolitikeren fra Venstre og lederen for studentorganiasjonen også holdt innlegg om fra ulike ståsted.

Venstre er sterkt opptatt av at utdanning, forskning og kunnskapsutvikling er en drivkraft for næringsliv, infrastruktur og samfunnsbygging, og at det er avgjørende at Nordland og landsdelen er aktive bidragsytere i denne debatten.

Venstre har vist i sine forslag til statsbudsjettet gjennom flere år at de mener alvor med å prioritere skole, utdanning og forskning. Venstre gir derfor 4 garantier på hva Venstre vil jobbe for å realisere dersom vi kommer i regjering eller i en posisjon der vi får sterk innflytelse på budsjettet.

SE Venstres velgergarantier om FOU.

Trine Skei Grande om kunnskap
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**