Kameraovervåking i Haugesundskolen

Venstres May Britt Vihovde kommenterer her kameraovervåkingen i Haugesundskolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Haugesunds Avis sitt oppslag om ulovlig kameraovervåking i Haugesundskolen den 27. august var basert på at Venstre tok opp denne saken i kontrollutvalget tidligere i uken.

Kontrollutvalget vedtok Venstres forslag om å be rådmannen om en redegjørelse for og vurdering av lovligheten i kameraovervåkingen, herunder hvilke politiske eller administrative vedtak overvåkingen var basert på.

Venstre ser på det som alvorlig at kameraovervåkingen på skolene ikke har vært politisk behandlet i Haugesund kommune. Kameraovervåking er et prinsipielt spørsmål som en kommune aldri bør gjennomføre uten demokratisk forankring.

Her må spørsmålet om konsekvenser for personvernet veies opp mot eventuelle økonomiske gevinster ved bruk av kameraovervåking framfor andre kriminalitetsreduserende tiltak. Personvernet bør veie tungt i denne sammenheng.

Venstre ønsker å begrense bruken av kameraovervåking i samfunnet. Vi ser på kameraovervåking av skoleelever som svært problematisk ut fra hensynet til barnas personvern. I skoletiden bør skolens personell heller enn kamera føre tilsyn med barna. Vi er derfor glade for at Venstres initiativ har ført til at kommunen med øyeblikkelig virkning har stanset den ulovlige kameraovervåkingen i skoletiden.

Vi vil nå avvente rådmannens redegjørelse til kontrollutvalget og bystyrets behandling av saken. Vi må til bunns i hvordan ulovlig overvåking av skolebarn kunne skje i Haugesund kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**