Venstre satser på kunnskapssamfunnet!

Venstres nestleder og førstekandidat i Oslo, Trine Skei Grande, er intervjuet i Nordstrand blad om hva som er hennes hjertesaker og viktige prioriteringer sett med Oslo-borgernes øyne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Kunnskapssamfunnet med fokus på forskning og høyere utdanning vil være en prioritert oppgave for Skei Grande i neste fireårsperiode dersom hun skulle bli gjenvalgt til Stortinget. Hun poengterer også viktigheten av gode lærere som en premisse for en god skole.

Innenfor samferdselssektoren er det viktig med en tung satsing på lokaltog og sykkelveinett. Når det gjelder bevilgninger til Oslo kommune og bydelene kommenterer Skei Grande at det er viktig med en velferdsreform som gjør at man får mer behandling og mindre administrasjon samtidig som behandlingen foretas nærmest mulig brukeren.

Les mer i lokalavisen Groruddalen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**