Barnevernet, de med rusproblemer og de kroniske syke blir borte i denne valgkampen

Berit Woie Berg peker på at valgkampen i Nordland, og i landet forøvrig, har i stor grad dreid seg om regjering og om oljeboring i Lofoten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Berit Woie Berg

– Det er viktige saker ikke minst diskusjonen om oljeboring, det dreier seg om penger. Men vi må også ta en diskusjon om bruken av penger. Det skjærer meg i hjertet når jeg ser at rusmisbrukerne har ingen talsmenn, de har ingen som løfter opp deres situasjon. Samtidig er jeg redd å være med i et race for hvem som gir mest og er flinkest. Vi burde derfor hatt et rusforlik på Stortinget for å forbedret deres situasjon, sier Berit Woie Berg.

Kilde – Saltenposten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**