Billigere, hyppigere, raskere: Ta bussen for 10 kroner!

I den første uken etter valget skal Bodø som en av flere norske byer arrangere Mobilitetsuka 2009. Markeringen skal motivere til økt bruk av miljøvennlig transport og til mindre bruk av bil i byene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Tradisjonelt har det vært forsøkt å arrangere én bilfri dag i forbindelse med Mobilitetsuka, men dette har vist seg vanskelig både å motivere til og å gjennomføre.
I stedet for å fokusere på det vi vil ha mindre av — bilen — foreslår Bodø Venstre i år å fremme det vi vil ha mer av — bussen. Vi ønsker å bruke årets Mobilitetsuke til å motivere Bodøfolk til å ta bussen. Og denne gangen har vi en strålende plan:
I Mobilitetsuka vil vi:
1. at hver busstur skal koste 10 kroner.
2. ha økt frekvens på bussene i rushtiden
3. gjøre et felt på trefeltsveien (RV 80) inn til Bodø til kollektivfelt i rushtiden.

Vi lover bedre buss

Denne satsingen er nødvendig for å få fylt opp bussene i Bodø. Vi ønsker at buss skal erstatte bil som hovedtransportmiddel for arbeidsreiser. Derfor må det bli mer attraktivt å velge bussen. Det må lønne seg å ta buss, både økonomisk og tidsmessig. Vi har tro på at folk – dersom det legges til rette for det – velger bussen, noe suksessen til prøveordningen med ungdomsbilletter er et eksempel på. I Oslo satte Sporveiene ned billettprisen med økt økonomisk gevinst som resultat.
Byplansjefen har ambisjoner for Bodø om å ta skrittet fra å være stor småby til å bli liten storby. En slik målsetting forutsetter konkrete tiltak for å bedre kollektivtilbudet. Det hjelper ikke å sette ned utvalg når tiltakene uteblir. Folk kommer ikke til å begynne å ta bussen helt uten videre. Til det er tilbudet i dag altfor dårlig, både med hensyn til pris, frekvens og tidsbruk. I Oslo koster et månedskort med Sporveiene 550 kr. I Bodø koster det 1206 kr. (!) for strekningen Sentrum-Høyskolen. Det er for dyrt. Bydeler i Bodø er uten bussdekning på helligdager, og fra Løpsmark til sentrum går det på søndager ingen buss før langt ut på ettermiddagen. Det er for dårlig. Dagens tilbud gjør det tungvint å tillegge seg gode bussvaner i Bodø.
Vi ønsker å bruke årets Mobilitetsuke til å løfte frem bussen som et godt alternativ til bilen gjennom å senke prisene til 10 kr., øke frekvensen og legge til rette for at bussen går raskere enn bilen i eget kollektivfelt på RV80. Slik vil vi utfordre Bodøværingen til å ta bussen, og gi oss alle sjansen til å vise at det er vilje til å satse kollektivt i Bodø.

Ida Johnsen
Bodø Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**