Miljøpartiet — også når det ikke er valg!

Det er ikke enkelt å finne hvilket parti en vil støtte ved valget. Det som er viktigst er å se de grunnleggende holdninger hos partiene i hverdagen — mellom valgene, det er det som viser partienes sanne ansikt.

For meg er det miljø og hvilket samfunn vi etterlater til våre etterkommere som er det viktigste når jeg ønsker å støtte Venstre, skriver Brita Kleven Thorsvik i et leserinnlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre er til å stole på i viktige miljøsaker. I Verdal fikk Venstre liten støtte for å gå for vern av Verdalsvassdraget da saken var oppe på slutten av 80-tallet — og det var ikke måte på den kritikken daværende ordfører fra AP kom med overfor Venstres representanter.

På Ørin nord, hvor naturvernet hele tiden har framhevet hensynet til natur og fugler i forbindelse med utvidelse av industriområdet, har Venstres representanter fra første stund støttet synspunktene til naturvernet.

Og i saken om etablering av NorFraKalk sto Venstres representanter i front for å få kommunen til å være restriktive og sette strenge krav, men nådde ikke fram.

Flere partier har gått for utbygging av gasskraftverk på Skogn — uansett forurensing, mens Venstre støttet utbygging, men med en klar forutsetning av rensing av CO2.

På nasjonalt plan er det kun Venstre som har sagt at de ikke kan sitte i en regjering som går inn for oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen – i verdens viktigste gyte- og oppvekstområde for torsk.

Mener du som meg, at hensynet til miljøet er avgjørende for ditt partivalg, kan Venstre være ditt parti også. Venstre er til å stole på i miljøkampen — også mellom valgene!

Ingen stemmer er bortkastet. Støtt Venstres miljøkamp!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**