Venstre vil bygge kunnskapssamfunnet

Gode lærere er viktig for framtidas kunnskapssamfunn. Kunnskap og kompetanse som er avgjørende for framtidens verdiskaping, skapes og utvikles i en god offentlig skole skriver Rita Sletner og Sindre Mork.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Skole, kunnkap, tekst i boble

Skal vi kunne utvikle kunnskap og sammen skape det gode samfunnet, må vi ha gode lærere og gode skoler. Det gir hver enkelt elev mulighet til å utvikle sine anlegg og interesser. Derfor er skole viktig for barna. Derfor er skole viktig for oss alle. Les innlegg i Moss Avis

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**