Aps omtanke for næringslivet

Det er rørende å se Arbeiderpartiets Freddy de Ruiters plutselige omsorg for selvstendig næringsdrivende, i saken om en tannleges nødvendige utgifter til fysioterapi. En slik omtanke for næringsdrivende har knapt vært observert fra noen av de sosialistiske partiene tidligere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Sandøy Båtdekk

Foto: Line Mørch

Hva vi har sett av regjeringspartiene i inneværende periode, er gjentatte forsøk på å gjøre livet vanskeligere for småbedrifter og selvstendig næringsdrivende. Ordningen med individuell pensjonsavtale (IPA) forsvant med et pennestrøk. I følge finansministeren var det bare de rike som hadde nytte av den. Det var ikke mye omtanke for næringsdrivende som skaper seg sin egen arbeidsplass og knapt har målbart oveskudd i mange år. Å investere i dyre pensjonsavtaler er for dem ofte helt umulig, så her finner vi nok mange av framtidas minstepensjonister. Var det dem Kristin Halvorsen tenkte på da hun snakket om “de rike”?
Vi har også sett et skattemessig løft for de med lav inntekt, etter at minstefradraget ble øket betydelig. Men det gjelder bare for lønnstakere. Selvstendig næringsdrivende med like lav inntekt må se langt etter minstefradraget, og får dermed betydelig høyere skatt enn lønnstakere på samme inntekstnivå. Er det for å straffe dem som har initiativ til å skape noe selv, eller er det fordi sosialistpartiene ser på alle som ikke er arbeidstakere som kalde kapitalister som bare tenker på seg selv og egen vinning?
Venstre har sloss mot de tre regjeringspartiene for å gi selvstendig næringsdrivende rettferdige ordninger, fordi vi verdsetter de som skaper en arbeidsplass for seg selv og noen få andre. Da er det ganske rart å oppleve en slik utrolig frekkhet fra en Ap-representant.

Line Mørch
Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**