Skoledebatt

Onsdag, 27.08. arrangerte Mosjøen videregående skole skoledabatter på alle tre avdelinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Skoledebatt

Foto: Franziska Wika

Vi er glad for at Nordland unge Venstre har organisert deltakelsen på skoledebattene veldig bra i år. I debattene på avd. Kippermoen og Sentrum var Eskil Furunes i panelet. På avdeling Marka gikk Michelle Martiny i ilden.

Vefsn Landbruksskole gjennomførte skolevalget umiddelbart etter debatten. Venstre fikk 3,8 % av stemmene.

Sentrum og Kippermoen gjennomfører sine skolevalg 8. september.

Hva er Den tredje vei?

Norsk politikk har flere farger enn rødt og blått. Heldigvis. Det finnes flere alternativer enn sosialisme og høyre- populisme. Det finnes en tredje vei. Venstre er det eneste partiet som verken er på venstre- eller høyresiden, og
som ikke retter seg mot noen spesiell religion eller særinteresse. Venstre er Norges frie, grønne og liberale parti.

Sjekk Unge Venstres nettside:
Tredjevei.no er nettsiden til Unge Venstres valgkampkampanje, som bærer navnet Den tredje vei. Her på denne siden presenterer vi politikken vår, som kjennetegnes av de liberale verdiene. Hvis du vil vite med om hva det vil si å være liberal, kan du lese videre.

Å være liberal
Min frihet slutter der din begynner
Å være liberal handler om å kjempe for frihet. Ikke bare for folk flest — men for alle! Kampen for frihet handler om
mer enn motstand mot strenge skjenketider og sosialistisk skattepolitikk som vil gjøre at flere får dårlig økonomi, og dermed blir avhengige av staten, som aldri kan løse alle problemer. Frihetskampen er større enn som så.

Frihet fra sosialisme og høyrepopulisme
For mange som ikke er frie er det nemlig ikke statlig overstyring som er problemet, men mangelen på muligheter til
å komme seg videre. Mange har havnet på bar bakke, eller startet livet med å bli født inn i fattigdom. Derfor trenger
vi velferdssamfunnet. Vi trenger et fellesskap. Å tro at fellesskapet bare innskrenker friheten vår, og at markedene bare setter oss fri, er like naivt som å tro at en stor og mektig stat kan vite hvordan vi vil leve livene våre bedre enn oss selv. Derfor tar liberalere sterk avstand fra både sosialismen og høyrepopulismen. Det er derfor vi trenger en tredje vei.

Du er et menneske — ikke en kategori
For liberalere er det grunnleggende at alle skal ha de samme rettighetene og mulighetene — uansett kjønn, seksuell legning, hudfarge, religion, livssyn osv. Venstre var blant annet først ute med å programfeste at homofile skulle ha samme rett til å gifte seg som heterofile. Venstre var også partiet som innførte parlamentarismen og stemmerett for kvinner.

Vi lever ulike liv — heldigvis
Den liberale kampen for frihet handler om at alle skal kunne leve livene sine slik de vil, med mindre det går ut over andres frihet. Heldigvis er samfunnet fullt av ulike mennesker. Derfor er liberalere sterke motstandere av venstre- sidens ensretting, med bare statlige løsninger som mange ikke passer inn i. Og derfor er vi også sterke motstandere av høyresidens trangsynte verdier, som gjør blant annet seksuell legning og religion til politiske spørsmål. Liberalere mener at kjærlighet og gudstro er privatsaker. Det er noe grunnleggende galt med et samfunn der Trond Giske har vetorett ved valg av ledere for religiøse trossamfunn, eller homofile nektes de samme rettighetene som heterofile.

Liberalere ser alle mennesker for den de er. Vi ser alltid enkeltmennesker — aldri grupper.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**