Trygg framtid for Kurbadet

Roar Sollied overbeviste i politikerdebatten Nord-Norges kurbad AS om at de og andre rehabinstitusjoner eid av private eller idelle organisasjoner, har en tryggere framtid med Venstre og de borgerlige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Ni partier møtte opp på Kurbadet tirsdag, 6 av dem var førstekandidater. Dessverre møtte ikke pressen, men Venstres kandidat dagen etter fikk tilbakemelding fra ansatte om at Venstre overrasket positivt og hadde et klart budskap om rehabilitering og forholdet til de privateide, mens regjeringspartiene kom dårligst ut ved siden av KP.

Roar Sollied juni 09

Foto: MNS

Sollied sa at Venstre ønsker en sterk offentlig sektor, men både innenfor skole, barnehage og helse må det være åpning for private institusjoner. -For å si det enkelt: Vi klarer ikke å takle framtidas utfordringer hvis vi ikke også bruker de private, sier Sollied. Han var ganske indignert over dem som brukte mer tid på å finne ut om noen “puttet penger i lomma” enn om pasientene fikk helsetjenester når køene er lange. -Det er et ideologisk problem på sosialistsida. Pasienetene har et pragmatisk forhold til dette, og Staten skal finansiere og ha tilsyn, sier Sollied, som også er medlem av fylkeskommunens komite for utdanning og helse.

Sollied redegjorde for Venstres Velferdsreform, der Venstre vil overføre betydelige midler og oppgaver til kommunene. I forhold til samhandlingsreformen har vi også inkludert kultur og boligspørsmål. Men Venstre vil ikke sette i gang noe før kvaliteten i tilbudet er på plass. Sollied frykter at de såkalte “samkommunene” vil føre til rådmannsvelde og oppsmuldring av demokratiet hvis de ikke blir selve beviset på at kommunene må bli større, sier Sollied.

Venstre vil at kommunene skal sette i gang prosesser for å bli sterkere områder for bedre tjenester og større faglige miljøer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**