En stemme til Venstre er selvfølgelig ikke bortkastet!

Tidligere journalist i VG, Arve Øverby, skriver i HA 7. august at en stemme til Venstre ved høstens stortingsvalg, er bortkastet. Det er selvfølgelig feil og Øvreby burde vite bedre. Fordi Venstre er en stemme for en tredje vei. Venstre har vært tydeligst av alle partier på at vi verken vil ha en regjering med FrP eller en ny periode med en rødgrønn regjering. Den sittende regjering har selv bevist at en flertallsregjering i Norge ikke har ført til en mer handlekraft, men at mye av den politiske kraften har gått med til interne avklaringer. Dessuten er det slik i en flertallsregjering at sakene avgjøres i departementene og er ferdigbehandlet før de sendes til Stortinget. Det gir mindre makt til stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Erik Ringnes

Foto: Ole Morten Melgård

Av Erik Ringnes, leder og 1.kandidat for Hedmark Venstre

En ny sentrumsregjering er et realistisk alternativ og vil gi Norge:

Langsiktighet, ansvarlighet og moderasjon i den økonomiske politikken
Mer fokus på verdiskaping og god balanse mellom privat og offentlig sektor
Langsiktighet og ansvarlighet i forvaltning av ressurser og miljø
En sterk satsning på kunnskap i form av en bedre skole med mange nok og gode nok lærere, og mer penger til forskning og utvikling
En gradvis omlegging av energibruken fra ikke-fornybar og til fornybar energi
Gi nye oppgaver til kommunene fra staten — fra i dag ca 40 % og til minimum 50% og med et mål om 60 % av oppgavene. Mange kommuner må dermed bli større for å kunne påta seg flere oppgaver
Venstre vil kaste den sittende rødgrønne regjeringen. Den har administrerte Norge gjennom tidenes oppgang fram til i fjor høst, men har ikke modernisert landet slik at rikdommen har gjort oss mer robuste, snarere dyrere og mer sårbare. Med et statsbudsjett i 2009 på ufattelige 242 milliarder mer enn det Bondevik 2 hadde, har de rødgrønne oppnådd lite. Modernisering av offentlig sektor har stanset opp i en uheldig strukturkonservativ allianse av SV, Sp og "venstresiden" i Ap og LO – i sum de mest reaksjonære kreftene i landet. Den har sviktet i miljøpolitikken, i kunnskapspolitikken og i næringspolitikken.

Det er meningsløst å beskylde Venstre for å bidra til at Jens Stoltenberg skal fortsette som statsminister. Venstre er soleklare: Vi ønsker en borgerlig regjering, og er klare til å delta i den. Vi ønsker ikke et mørkeblått eksperiment og vi ønsker ikke mer rødgrønn , grå og profilløs politikk. Venstre ønsker en tredje vei, med fokus på kunnskap, miljø og fornyelse av Norge — der borgerne er i fokus ikke systemene og staten.

I tillegg er det et stort poeng at den nye valgloven som ble innført fra 2005 innebærer at 19 av Stortingets mandater tildeles som utjevningsmandater, ett i hvert fylke. Tildelingen av utjevningsmandatene skjer på grunnlag av valgresultatet i hele landet og dermed teller hver eneste stemme i kampen om disse mandatene. De ordinære distriktsmandatene utgjør nå 150 mandater og Hedmark har 7 mandater, pluss ett utjevningsmandat. Ved kommune-og fylkestingsvalget i 2007, fikk Hedmark Venstre 4186 stemmer. For å få et ordinært distriktsmandat, må antall stemmer omtrent dobles. Det er selvfølgelig krevende, men ikke umulig. Mange mindre partier har ved flere anledninger oppnådd en dobling fra forrige valg og det bør journalist Øvreby kjenne til.

Valgkampen blir tett og spennende og velgernes dom likeså. Derfor bør alle avgi stemme ut fra sin overbevisning – ikke stemme taktisk slik som Øverby legger opp til.

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**