Lars Sponheim og Leif Helge Kongshaug til Ålesund

Venstres leder Lars Sponheim og 1.kandidat Leif Helge Kongshaug kommer til Ålesund 1. September for å lansere 15 konkrete forslag for å få flere nye kunnskapsbedrifter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Bedre vilkår for små og mellomstore bedrifter.

Venstre presenterer sin plan for bedre vilkår for små- og mellomstore bedrifter og gründere, og lanserer 15 konkrete forslag for å få flere nye kunnskapsbedrifter. Tid: Tirsdag kl. 09.30 i Ålesund. Deltagere: Leder Lars Sponheim og næringspolitisk talsmann Leif Helge Kongshaug

Tid: Tirsdag 1.september kl. 09.30
Sted: Patogen Analyse, Kunnskapsparken i Ålesund
Kart: Google Maps

Kl 10.30 Omvisning og orientering fra Patogen Analyse

Åpnes for spørsmålsrunde etter framleggelsen. Hvis noen vil ha intervjuavtale med Lars Sponheim og Leif Helge Kongshaug i etterkant av pressekonferansen, ta kontakt med Leif Helge Kongshaug

Møte med de kommende gründerne.

Oppmøte Ålesund videregående skole avd. Volsdalsberga. Lærerrommet i 6 etg.

Lunsj og deretter orientering om skolen: Fagene og elevbedrifter.

Omvisning og møte elevene på skolen( i klasserom og i arbeidsrom)

Kart: Google Maps

Pressen inviteres til lunch- Gi melding til Kirsti Dale på nr 905 25 818 de som vil ha mat.

Tirsdag 1. September

Kl 09.30 Pressekonferanse og framleggelse av "et enklere og nyskapende Norge" i Patogen Analyse sine lokaler i Kunnskapsparken.

Kl 10.30 Omvisning og orientering fra Patogen Analyse

Kl 11.45 Lunch Voldsdalsberga, Ålesund VGS ved Color Line Stadion

Kl 12.30 Omvisning og møte med elever.

NHO

NHO har vurdert “hvilken effekt partienes politikk for neste stortingsperiode vil ha på vekst, verdiskaping og arbeidsplasser i næringslivet” – og om politikken “fremmer en langsiktig, omstillingsdyktig og verdiskapende utvikling for Norge. Les hele rapporten her.

Karakter 6 for kunnskap, verdiskaping og samferdsel
I kategorien for kunnskap får Venstre som eneste parti karakteren 6. – Det glir godt inn i en sammenheng der Venstre systematisk har prioritert kunnskap og forskning, og der byggingen av kunnskapssamfunnet er en av Venstres viktigste saker i valgkampen, sier Venstres leder Lars Sponheim.

Også i kategoriene for verdiskaping og samferdsel får Venstre 6, begge steder sammen med Høyre. I kategorien for arbeidsliv er det Venstre og Frp som får best score, med 4. I kategoriene for konkurranse, innovasjon og nyskaping, offentlig sektor, og Norge i verden, får Venstre alle steder 5.

Trekk for en god miljøpolitikk
Samlet er det bare Høyre som får en høyere score enn Venstre, 5+. Det eneste som trekker ned for Venstres vedkommende er energi- og klimapolitikken, der Venstre får karakteren 2 og NHO uttaler at “partier som sier nei til oljeboring i nord og som vil pålegge norsk industri særegne klimaavgifter, får minus i margen”.

– En slik karakter lever Venstre godt med når den er gitt under de forutsetninger NHO her tilkjennegir, sier Lars Sponheim. – Jeg tror tiden vil vise at også næringslivet ser seg tjent med en omstilling til lavutslippssamfunnet. Venstres syn på klima, kunnskap og verdiskaping henger nøye sammen.

Regjeringen på bånn
Mens opposisjonspartiene varierer fra karakteren 4 til 5+, får regjeringspartiene fra 2+ til 4. – NHOs undersøkelse illustrerer klart at vi har en regjering som har en forferdelig dårlig politikk for bedrifter og næringsliv. Vi har en finansminister som utelukkende tenker på hvordan penger skal brukes, og ikke hvordan samfunn og næringsliv bygges og utvikles, avslutter Lars Sponheim.

Kongshaug og Sponheim

Foto: Rune Kongsro

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**