Venstre støtter idrettens momskrav, sa Olaf Engestøl på idrettsmøte

Venstre kjemper for momsfritak for frivilligheten både i Stortinget og lokalt, sier Olaf Engestøl. Han har også selv lang erfaring i frivillig arbeid. Jeg kan love at Venstre både stemmer for momsfritak på landsmøtet, og i Stortinget, sier Engestøl,

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Engestøl er sterkt kritisk til at Senterpartiet støtta momsfritak på landsmøtet sitt, noen få dager før Senterpartiet stemte mot Venstres forslag i Stortinget med de samme formuleringer som Senterpartiets landsmøtevedtak. Det må være sammenheng i politikken, sier tredjekandidat Olaf Engestøl, og viser til Venstres Facebookaksjon Null skatt på frivillighet” BLI MED DU OGSÅ!

Venstres kandidater vil alle fjerne moms på frivillighet. Godt valg – Stem vestre!

Olaf Engestøl sit

Foto: Venstre

På idrettskretsens møte med stortingskandidatene i dag gikk Olaf Engestøl gjennom Venstres idrettspolitikk.

———————-
Brevet fra Aust-Agder Idrettskrets til Aust-Agder Venstre følger her:

Arendal 1. april 2009.

Aust-Agder Venstre
V/ delegater til landsmøtet.

Aust-Agder Idrettskrets er opptatt av at partiet Venstre på sitt landsmøte i helgen 23.-26..april drøfter 3 hovedsaker som er viktig for norsk idrett og Aust-Agder idretten.
Momsfritak for frivilligheten
Idretten krever fritak for moms på kjøp av varer og tjenester. Dette er et krav som er identisk med det som frivillighet Norge stiller. Årlig legger idrettens organisasjoner igjen enorme summer til staten i form av merverdiavgift. Det er feil at staten pålegger frivillige organisasjoner moms på varer og tjenester. Det er en skjult beskatning av frivillig arbeid!
I tillegg til momsfritak må fritaksbeløpet for honorarer, godtgjørelser og gaver heves.
Målet må være å gjøre hverdagen til frivillige organisasjoner så enkel som mulig.

Vår kommentar:
· Et eksempel på dette i Aust-Agder er byggingen av Hisøy IL sitt klubbhus.
Klubben mottok spillemidler til dette bygget, og momskravet var tilnærmet det de mottok i spillemidler.
Eksisterende fradragsregler er så kompliserte at idrettslagene vanskelig kan nyttiggjøre seg dette uten økonomisk/juridisk støtte.

Redusert etterslep på idrettsanlegg
Etterslepet i anleggsutbyggingen er i dag på mer enn to milliarder kroner. På landsbasis er ventetiden på spillemidler fire år, og den øker. Ventetiden i Aust-Agder er over fire år, og dette rammer idretten ekstra hardt i de kommuner med svak kommuneøkonomi. Målet er å få redusert etterslepet betydelig slik at barn og unge får de anlegg der har behov for.

· Hva med mer aktiv bruk av ordningen med anlegg i pressområder (definert 10 områder siden 2008, men som ennå ikke er iverksatt av KKD?)
· Hva med å tenke en enklere standard på visse typer idrettsanlegg slik at de kan bygges vesentlig rimligere.

Sikre idretten god, langsiktig og forutsigbar finansiering
Norsk Tippings monopol skal sikre idrettens grunnleggende finansiering fra nasjonalt hold. På lang sikt, i løpet av stortingsperioden 2009-2012, har NIF satt som mål å sikre inntekter til idrettsbevegelsens arbeid på minst to milliarder årlig.

Våre kommentarer på hva man bør bruke:

· Aust-Agder Idrettskrets er svært bekymret over frafallsutfordringen i idretten. Vi ønsker enkle, direkte og forutsigbare støtteordninger som til nye og kvalitetsikrede ungdomstiltak.
· Vi ser også at økende inaktivitet i samfunnet gjør at samarbeidet med grunn – og videregående skole i tiden framover gir idretten forutsigbar og ekstra støtte.
· Idretten trenger også frie midler til å støtte opp om mange av idrettslagenes utfordringer.

Med hilsen
Aust Agder Idrettskrets

Aslak Heim Pedersen
Leder
(S)
Ole Goderstad
Org.sjef

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**