Vihovde i debatt om forskning og høyere utdanning

Venstres May Britt Vihovde deltok i debatt om forskning og høyere utdanning på Høgskolen Stord/Haugesund i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Vihovdes hovedbudskap var at skole, høyere utdanning og forskning er Venstres førsteprioritet i neste stortingsperiode. Venstre har i forrige periode vist at vi faktisk har prioritert dette, ved at vi har funnet penger til økt satsing innenfor de samme økonomiske rammene som regjeringen.

May Britt Vihovde i panelet

May Britt Vihovde i panelet

Norges konkurransefortrinn skal være en kunnskapsrik og kompetent befolkning. Vedvarende og sterk satsing på utdanning og forskning er nødvendig for å sikre velferd, verdiskaping, miljø og et nyskapende arbeidsliv. Vi må ha ein forpliktende og langsiktig opptrapping av midler til dette.

Universitetene og høgskolene må stimuleres til å konkurrere om studenter på bakgrunn av studiemiljø, faglige spissmiljø og spesielle studietilbud. Venstre ønsker at politisk styring av institusjonene kun skal skje gjennom ressurstildeling og rammebetingelser.

Vihovde ga også full støtte til søknaden fra forskningsstiftelsen Polytec i Haugesund om statlig grunnbevilgning.

Marius Rønnevik på stand før debatten

Marius Rønnevik på stand før debatten

Fra de andre partiene stilte Torstein T. Solberg (AP), Tora Aasland (SV), Magnhild M. Kleppa (SP), Arve Kambe (H), Kjell A Svendsen (KrF), Trond Birkedal (FrP) og Stig Pettersen (Rødt).

Arrangør av valgdebatten var Høgskolen Stord/Haugesund og Studentparlamentet ved HSH.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**