Kommentar: Karakterer i barneskolen virker ikke

Venstres Svein Abrahamsen har et innlegg om karakterer i barneskolen i Haugesunds Avis den 1. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Les hele innlegget her:

Karakterer i barneskolen virker ikke

Fremskrittspartiet foreslår i sin 100-dagers plan at elevene skal få karakterer allerede fra femte klasse på barneskolen. Høyre har også programfestet dette. Venstre er enig i at elevene bør få bedre tilbakemelding, men karakterer er ikke den beste måten å gi tilbakemelding på.

Karakterer kan fortelle eleven om de gjør det godt eller dårlig, men ikke hva som var godt og dårlig og hva de må gjøre for å bli bedre. Det er derfor ikke overraskende at det vanskelig å finne faglig støtte for at karakterer er læringsfremmende. Karakterer gir grunnlag for å sortere elevene, men det er ikke nødvendig på barneskolen. Alle elevene kommer uansett inn på ungdomsskolen.

En kunnskapsskole krever en skolepolitikk basert på kunnskap. Vi vet at tilbakemelding har stor betydning for elevenes læring, men må gis på riktig måte. Venstre vil at elever og foresatte skal få en grundig og nyansert skriftlig tilbakemelding om elevens faglige utvikling fra første klassetrinn. Vi har solid faglig støtte for at slik tilbakemelding fremmer elevenes læring.

God tilbakemelding til elevene krever gode lærere, med høy faglig og pedagogisk kompetanse. Det viktigste nå er derfor systematisk videreutdanning for dagens lærere og en bedre lærerutdanning for nye lærere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**