Morsaprosjektet avgjørende for Vansjø

Hvert år avholdes Vansjøkonferansen. Vi kan takke framsyntheten og organiseringen i Morsaprosjektet for at vi kommer til å lykkes med å få tilbake et rent Vansjø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


1. september er det igjen Vansjøkonferanse i regi av Moss kommune. Selv om utålmodigheten er stor både hos politikere og innbyggerne for å få et rent Vansjø, er det Morsaprosjektet som er avgjørende for å lykkes.

Solnedgang vann innsjø

Foto: Jan Harsem

Ved lokalvalget og stortingsvalget rundt årtusenskiftet ble Vansjø en partipolitisk sak. Endelig vil nok mange hevde som faglig kjente til utfordringene. Den partipolitiske tilnærmingen ble likevel raskt en tverrpolitisk tilnærming gjennom Morsaprosjektet, som i realiteten er en norsk suksesshistorie. Nettopp derfor tror jeg vi vil lykkes. Vi står sammen om dette politisk og er tverrpolitisk enige om målene og virkemidlene.

Morsaprosjektet, som nå er videreført som et vannområdeutvalg, har en grunnleggende liberal organisering. Det forutsetter lokale utviklingsprosesser med alle de som er involvert i arbeidet; politikere, fagmiljøer og grunneiere. Alle har et felles mål og alle jobber mot det målet gjennom kunnskapsoppbygging og lokale tiltak. Derfor er jeg overbevist om at vi til slutt lykkes, selv om det vil ta tid.

Vassdraget er så komplekst og prosesser og virkemidler er så faglig omfattende at det vil ta tid, men nettopp fordi prosjektet er så bredt og inkluderende, vil politikerne være tålmodige nok til å gjøre de rette grepene. Det har vi faktisk klart hittil, og det er en styrke. All ære til prosjektledelsen og daglig leder for det.

Under den forrige regjering ble Morsaprosjektet et nasjonalt pilotprosjekt for innføring av EUs vanndirektiv. Det ble gjort fordi prosjektet hadde vist at det er mulig å samle enighet om faglige virkemidler gjennom lokal samhandling. Jobben som er gjort i disse årene er derfor av nasjonal betydning og vil hjelpe flere vassdrag som er i samme situasjon som Morsavassdraget.

Styrken ved prosjektet er den lokale forankringen. Den har gitt kunnskap om hvilke tiltak som er viktigst å prioritere når for å få best mulig effekt, og den har samlet enighet slik at det har vært mulig å skaffe tilskudd til og gjennomføre tiltakene. Andre vannområdeutvalg har derfor mye å lære av denne lokale forankring, organisering og arbeidsmetode.

I forbindelse med Vansjøkonferansen er det derfor grunn til å takke de som i dag leder arbeidet og som hver dag øker muligheten for et rent Vansjø. Dere gjør en kjempejobb som jeg som politiker og borger av Moss er imponert over og glad for. Dette er et fellesskapsprosjekt som kommer til å lykkes.

Sindre Westerlund Mork
Medlem av miljøutvalget i Moss
Gruppeleder i bystyret

Vansjøkonferansen på Moss kommunes nettsider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**