Ringerike Venstre svarer Ringerikes Blad om eldreomsorg

På spørsmål fra vår lokalavis ved journalist Pål Trygve Mannsverk om hva vi mener om eldreomsorg, svarte vår Stortingskandidat Helge Stiksrud aller først av alle politiske partier.
Hva han kort svarte kan du lese om på neste side..

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Bygge flere sykehjemsplasser og styrke fagkompetansen innen geriatri
og rehabilitering.
Utvide dagens ordning med permisjoner og omsorgslønn for pårørende som tar seg av familiemedlemmer,
og stimulere til at kommunene og frivillige organisasjoner ansetter pensjonister som står utenfor arbeidslivet til lettere omsorgsoppgaver.
Øke minstepensjonen til 2G (kr.145.762,-).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**