“Samarbeid forplikter”

Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet har utarbeidet et felles satsningsprogram; Samarbeid forplikter. Programmet beskriver noen av de mest nyskapende målsetningene for partiene. Mandag 7. september vil programmet bli offentliggjort.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

V logo

Foto: Venstre

Dette blir en markering for de to årene partiene har samarbeidet, og en dag hvor vi presenterer hva vi vil jobbe videre for i denne perioden. Noen av punktene vil også kreve innsats og arbeid utover nåværende periode.

Hva: Lansering av "Samarbeid forplikter"
Hvor: Hall Toll
Når: Mandag 7. september, 17.00-21.00
Hvem: Alle medlemmer av de samarbeidende partiene

Program:
17.00 — Pressekonferanse med presentasjon av "Samarbeid forplikter"
18.15 — "Politiske allianser i lokalpolitikken. Historisk tilbakeblikk og scenarier for utviklingstrekk" ved Frank Aarebrot
19.15 — "Barnefattigdom i Norge. Lokalpolitiske utfordringer" ved Karin Gustavsen
20.15 — "Kulturelt skårblikk på Stavanger sett fra hovedstaden" ved Geir Bergkastet

Det vil bli servert frukt og "noe søtt til kaffen".

Om foredragsholderne:

Frank Aarebrot
Frank Aarebrot er professor i sammenlignende politikk ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og professor II i demokratiutvikling ved Örebro universitet i Sverige. Han foreleser blant annet ved Institut des Sciences Politiques i Frankrike og ved Humbolt-universitetet i Tyskland. Han har ledet flere internasjonale prosjekter og vært redaktør av og medforfatter til en rekke bøker om demokratrisering i Europa etter kommunismens sammenbrudd. Aarebrot forsker
på nye demokratier og demokratisering, valganalyse og metodikk, europeisk integrasjon og vier mye tid til forskningsformidling, men er i Norge kanskje mest kjent som politisk mediekomentator og valgekspert.

Karin Gustavsen
Karin Gustavsen er utdannet sosionom og sosiolog, og har mange års erfaring fra offentlig forvaltning. Blant annet har hun jobbet som kurator i sosialtjenesten en del år, hun har vært ansatt ved et fylkesmannsembete, i Sosialdepartementet, Sosial- og helsedirektoratet og vært tilknyttet et
forsknings- og oppdragssenter ved Høyskolen i Vestfold. Erfaringen strekker seg fra kurativ virksomhet, saksbehandling, virksomhetsledelse, utviklingsledelse, prosjektledelse, prosjektutvikling og de senere år forskning. Hennes faglige hovedkompetanse er sosialfaglige spørsmål, velferd, NAV, oppvekst, levekår og fattigdomstematikk med særlig vekt på
barnefattigdom.

Geir Bergkastet
Geir Bergkastet er administrerende direktør for Oslo Kino. Bergkastet, som er utdannet økonom, tiltrådte stillingen 1. juni 2006. Han har dermed det øverste ansvaret for Colosseum, Eldorado, Felix, Gimle, Klingenberg, Ringen , Saga og Vika. Bergkastet har tidligere vært direktør ved Nationaltheatret og direktør ved Rogaland Teater. Han har også en rekke styreverv, blant andre for Film fra Sør, Norsk Filmstudio og Dansens Hus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**