Stand by your man

Som Tammy Wynette oppfordret i sangen fra 1968; “Stand by your man, and tell the world you love him”, oppfordrer vi deg som medlem til å møte opp på stand de to neste lørdagene. Du er selvfølgelig fri til å fortelle verden din versjon av ditt ønske om å få Øystein på tinget:) og fronte Venstres saker.
Vi har også en sykkel på standen som skal deles ut den 12 september. Alle er innvitert til å delta i gratislotteri.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Send mail til meg om du dukker opp på standen en eller flere timer lørdag mellom 1100 og 1400, så blir det enklere å organisere. Håper vi sees.

Mvh
Arne Kristian Ekra
Leder Grimstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**