Venstre satser på gründere og klimateknologi

Det trengs målrettet satsing for å hjelpe næringslivet og klimagründere til å utvikle og ta i bruk teknologien som er nødvendig for å redusere klimautslippene. Venstre vil opprette et nytt investeringsselskap for å sikre næringslivet kapital til omstilling i grønn retning. Selskapet skal hete Klimatek og kan ligge hvor som helst i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Forskning

Foto: Microsoft

Venstre foreslo etablering av Klimatek for første gang i januar i år som en reaksjon på den økonomiske krisen. Finanskrisen har økt behovet for omstilling i næringslivet, Klimatek skal bidra til raskere og mer miljøvennlig omstilling av næringslivet. Klimatek skal gå målrettet inn i den type teknologibedrifter som vi trenger i framtiden. Venstre ser ikke for seg noen stor organisasjon, men snarere et lite effektivt sekretariat som ikke nødvendigvis må bli lagt til hovedstaden.

Mange av bedriftene som satser på miljø- og teknologiutvikling lider på grunn av underfinansiering og manglende politisk vilje til å satse målrettet. Venstre ser derfor Klimatek som et redskap som skal sikre omstilling og innovasjon. Venstre foreslår i første omgang at Klimatek tilføres en investeringskapital på 500 millioner kroner og legger opp til at private investorer går inn med et tilsvarende beløp.

Som eksempler på grønne prosjekter som blir flyttet ut på grunn av manglende støtte i Norge, kan

Tor Homleid

Foto: Venstre

nevnes elbilprodusenten Think, som går til Finland og USA, tidevannsprosjektet til Hammerfest Strøm som går til Storbritannia, og Fred Olsens bølgekraftprosjekt som også havner i Storbritannia.

Tor Homleid
Stortingskandidat, Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**