Venstre vil gi biostøtte til Follum

– Om det dreier seg om 10 millioner kroner per arbeidsplass i et utviklingsprosjekt som biooljen til Xynergo, er ikke så farlig. Det er småpenger i et slikt prosjekt, sa Helge Stiksrud, Venstres 2. kandidat fra Buskerud i et åpent Venstremøte på Fengselet i Hønefoss. Tilstede denne aften var også førstekandidat på Buskerud Venstres liste, Ulla Nordgarden.

Bioenergiselskapet Xynergo, som tilhører Norske Skog Follum, har bedt om 165 millioner statlige kroner innen juni neste år for å starte opp produksjon av bioolje, et pilotprosjekt som i første omgang før fullskalautbygging vil gi 15 arbeidsplasser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


– Enorme muligheter
– Det er snakk om et utviklingsprosjekt med enorme muligheter. Og blir dette et fullskalaanlegg vil det ha utrolig stor betydning for alle skogbrukere som leverer tømmer til Follum i dag. Da vil det bli større etterspørsel etter tømmer enn i dag.
Jeg har ikke tro på at selv om papirprisene akkurat nå øker og det ser litt lysere ut akkurat nå, vil ikke Follum på lengre sikt være konkurransedyktige. Og da må vi ha noe nytt. Og dette er en helt essensiell type satsing, sa Helge Stiksrud.

Statlig finansiering
– Hvis man faktisk får til å lage biodiesel av tømmer, vil det være revolusjonerende. Biodiesel er en fullstendig bærekraftig kilde. Man kan se for seg en finansiering gjennom statlig finansiering og lån, sa 1. kandidat Ulla Nordgarden fra Drammen.

På banen

Nordgarden og Stiksrud snakket om flere saker, som satsing på studieplasser med medfølgende styrking av miljøet på HiBu og Venstres tillegg på 7,3 milliarder kroner i Nasjonal Transportplan. Denne skal blant annet sikre en utbygging av Ringeriksbanen i slutten av planperioden, som strekker seg til 2019.

– Det er mye som skjer på jernbanefronten, og vi har på følelsen at vi ikke er høyest prioritert. Så hvis det skulle komme andre jernbaneplaner, må vi her i regionen tenke nytt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**