E 39 er fortsatt et tema i kommunen

Lindesnes Venstre vil svært gjerne ha innspill og kommentarer som vi kan ta med oss i den fremtidige prosessen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Lindesnes kommune har vedtatt å opprette en gruppe politikere (en fra hvert parti som er representert i kommunestyret) samt ordfører, rådmann, teknisk sjef, plan og miljøvernleder som skal se på en kommunedelplan fra Audna til Fardal i forbindelse med ny E-39 på denne strekningen.
Venstres representant i dette utvalget er Oddvar Haugland.

Oddvar 27okt08

Foto: Kjell Olsen

Oppgaven for denne gruppen er å finne en veitrase som kan knyttes på, direkte til ny E-39 vest for Tarevannet.
Sammen med Statens Vegvesen er målet å ha denne vegstrekningen ferdig behandlet i kommunestyret høsten 2010.
Det er da en mulighet for at en kan få en helhetlig vegutbygging fra Audna til Osestad.
Den linjeføringen som ligger i bunnen av prosjektet er den linja som kommunestyret vedtok i ny kommuneplan 2007.
Det medfører tunnel fra Audna med bro over Tarevannet.

Gruppen har hatt tre møter. Fremdriftsplanen kan leses på
www.vegvesen.novegprosjekterKARTET klikk på vestagderE-39
Vigeland-Fardal, kdp.

Lindesnes Venstre vil svært gjerne ha innspill og kommentarer som vi kan ta med oss i den fremtidige prosessen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**