Vi må gi utdanningen den kvaliteten den fortjener

Skolen har alltid vært en av Venstres viktigste sosiale prosjekter. Vi ønsker å sikre alle den samme adgangen til utdannelse og kunnskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Ved å formidle nettopp kunnskap legger skolen grunnlaget for et fritt og åpent samfunn som bygger på respekt for individet og fellesskapet. Dette legger grunnlaget for forståelse for andre kulturer og ens egenart. Utdannelse gir en også frihet til å bli det en ønsker å bli. Individene er forskjellige og det kan vi dra nytte av, samfunnet har behov for mangfold for å fungere.

Skole

For å få dette til er det viktig at skolen tar hensyn til nettopp de behovene og interessene elevene har. Samtidig som de tar hensyn til de svakhetene som noen har. Skolen hovedoppgave er derfor å formidle kunnskap på en best mulig måte. Det vil si at vi må gi alle gode ferdigheter i lesing, skriving, regning og tallforståelse. Samtidig som vi følger med i utviklingen, dette medfører at samtidas generasjoner også må utvikle digital kompetanse samt sosiale og kulturell forståelse.
Den offentlige skolen er et samlingssted for alle uavhengig av tro, livssyn og kulturell bakgrunn, og skal derfor fremme universelle verdier fra blant annet menneskerettighetskonvensjonen. Samtidig som vi burde ha som et mål at Norge skal bli en av Europas ledende land når det gjelder undervisning i matematikk og naturvitenskap. Men det er også viktig å styrke språkopplæringene. Dette kan vi gjøre gjennom å endre språkopplæringen fra å basere seg på teorietisk opplæring til å basere seg på praktisk opplæring, slik at språkopplæringen kan benyttes i reelle situasjoner dagliglivet. Derfor er det spesielt viktig at kommunikasjon står sentralt i opplæringen.

Maria Thørnquist Liljedal

Foto: Maria Thørnquist Liljedal

Maria Thørnquist Liljedal
ungdomskandidat Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**