Momsfritak for frivillige organisasjoner!

Tvedestrand Venstres Tor Granerud mener det er på høy tid at det blir innført momsfritak for frivillige organisasjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Solfjeldparken. Anne Margrethe Larsen, Gunnar Kvassheim og Tor Granerud.

Foto: Line Mørch

Det er feil at staten pålegger frivillige organisasjoner moms på varer og tjenester. Det er en skjult beskatning av frivillig arbeid! Det frivillige arbeidet i idrettslag, musikkorps, historielag og andre organisasjoner driver et viktig arbeid. Mye samfunnsnyttig arbeid legges ned til fordel for barn og unge, men det aktiviserer folk i alle aldre. Målet må være å gjøre hverdagen til frivillige organisasjoner så enkel som mulig, slik at de kan konsentrere seg om det de skal gjøre, og ikke bruke all tid på byråkrati og pengeinnsamling.
Venstre har programfestet å fjerne merverdiavgiftskostnadene for frivillige organisasjoner, og vil også styrke Frifond-ordningen for barne- og ungdomsorganisasjonene. Dette er viktige tiltak Venstre lover å arbeide for hvis vi kommer til makta, sier Tor Granerud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**