Badeanlegg gir nye muligheter

Om vel et år står Ringeriksbadet klart til bruk for befolkningen i distriktet. Vi i Venstre har støttet Ringeriksbadet på Helgelandsmoen fra første stund og er meget fornøyd med at vi får ett flott badeanlegg for de tre kommunene i regionen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Ringerike Venstre badebilde

Foto: Roar Olsen

Veimyndighetene har stilt krav om en forlenging av gang- og sykkelveien fra Gusgården ved Norderhov kirke til Helgelandsmoen (cirka 3km). Kostnadene med opparbeidelsen av denne strekningen dette blir trolig et spleiselag. Den nye gang- og sykkelveien gir en samfunnsmessig gevinst både trafikk-, miljø- og helsemessig. Badeanlegget og spleiselaget gjør også at denne gang- og sykkelveien blir realisert raskt.
Det blir mulig for fremtidig besøkende i badeanlegget å sykle blant annet tur-retur Helgelandsmoen- Hønefoss.
I fremtidige sommersesonger for den nye elveattraksjonen "Dronning Tyra" kunne det være en ide å kombinere båttur den ene veien og sykkel den andre. Dette forutsetter at det blir laget et system med bysykler for besøkende turister og andre interesserte. Det kan også bli mulig å utvide sesongen for elvebåten med badeturer til Ringeriksbadet dersom interessen er stor nok.
Venstre mener det er nødvendig å øke byen og distriktets attraktivitet. Det kan vi ved å aktivt å benytte de nye muligheter som byr seg gjennom bruk av vannveien Storelva, vannet i Tyrifjorden/Steinsfjorden og vannet i Ringeriksbadet!

Olav Relling, Venstremedlem og
Helge Stiksrud, stortingskandidat for Venstre i Buskerud

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**