Godt skrevet, Berit Brørby! Innlegg til Ringerikes Blad

Stortingsrepresentant gjennom 6 perioder, Berit Brørby fra Jevnaker, har et knakende godt og saklig innlegg om hva valget og valgkampen dreier seg om (RB, 2.sept.). Behøver ikke gjenta så mye av det du skriver, men har lyst til å gjenta følgende: ” Valget handler om valg av samfunnsretning, samfunnssyn, menneskesyn og erkjennelse av at ingen klarer å drive et land — et lokalsamfunn alene.”
Videre har Brørby helt rett i at det ikke finnes noe parti hvor en er 100 prosent enig i alle saker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


For Venstre er den overordnede saken ved dette valget å sikre levelige forhold på kloden for kommende generasjoner — derfor er miljøsaken helt grunnleggende og den viktigste. Vi må ikke glemme at vi bare låner planeten jorda av våre barn og barnebarn. Det har fra gammelt av vært en uskrevet regel at en bonde skulle overlate gården i litt bedre stand enn da vedkommende overtok den — det er en god leveregel. Når det gjelder kloden vår har vi som lever nå en stor miljøutfordring for å følge denne leveregelen.

Helge Stiksrud
Stortingskandidat for Venstre i Buskerud

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**