Steng Sellafieldanlegget nå!

Venstre ber norske myndigheter om å gjøre mer for å få stengt Sellafieldanlegget nå, skriver Svein Abrahamsen i et debattinnlegg i Haugesunds Avis den 4. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Les hele innlegget her:

Steng Sellafieldanlegget nå!

Venstre ber norske myndigheter om å gjøre mer for å få stengt ned det britiske atomgjenvinningsanlegget på Sellafield umiddellbart.

Sellafieldanlegget har lenge vært omstridt og flere ulykker og nestenulykker gir grunn til bekymring. Anlegget måtte stenges midlertidig i 2005 etter en stor lekkasje av radioaktivt avfall. Anlegget skal etter planen være i drift helt til 2020.

En ulykke ved Sellafieldanlegget kan føre til store utslipp av radioaktivitet, både til sjø og luft. Dette kan på grunn av værforholdene medføre høye nivåer av radioaktivitet i Norge, spesielt langs kysten av Vestlandet.

Statens strålevern har advart mot at en ulykke ved Sellafield kan bli verre for Norge enn Tsjernobylulykken var i 1986 og medføre alvorlige miljøødeleggelse i flere tiår framover.

Vi har tidligere lykkes med å få stanset utslippene av technetium fra anlegget, men Sellafield er fremdeles et stort problem. Vi bør derfor nå gjøre det vi kan for å få stengt ned hele anlegget.

Les mer om bakgrunnen for saken her:

https://www.venstre.no/rogaland/artikkel/22355

Støtt Venstres arbeid med å få stengt ned Sellafieldanlegget på Facebook:

http://www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=158742628008&ref=nf

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**