Vellykkede stands i Audnedal, Kvinesdal og Vennesla

For første gang i historien ble det arrangert venstrestand i Konsmo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det var et voldsomt regnvær da Hilde Heiberg, Finn Skuland og Emil Pedersen møtte på stand i Konsmo torsdag 2.september. De fikk imidlertid lov å stå under tak ved det kombinerte bensin- og supermarkedet på stedet. Der ble det delt ut fylkesbrosjyrer og lister til et snaut femtitalls personer. Noen slo av en prat mens andre stresset videre. Samtlige husstander i Audnedal har fått utdelt fylkesbrosjyren, så nå er det godt håp for et bedre resultat enn de 35 stemmene Venstre fikk i 2005. Audnedal har ikke venstrelag.

Hilde og Finn

Foto: E.Pedersen

Finn Skuland

Foto: E.Pedersen

Emil og Finn

Foto: H.Heiberg

På stand i Kvinesdal møtte Anne Margrethe og Emil.

De sto der et par timer og delte ut fylkesbrosjyrer og et fåtall hovedbrosjyrer.

Anne Margrethe Larsen på stand i Kristiansand

Foto: E.Pedersen

Noen få stoppet og snakket, men ganske mange tok imot brosjyren. Noen takket høflig nei. Anne Margrethe og Emil fikk god tid til å snakke om videre strategier de nærmeste dagene.

I Vennesla på lørdag 5/9 møtte Dag og Emil. Etter ca. en time kom Jørdis Hodnemyr fra Vennesla.

På plass var allerede Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet. Det ble delt ut et snaut femtitall brosjyrer og snakket med en god del folk. Vennesla hadde 216 stemmer ved stortingsvalget for 4 år siden.

Dag på stand i Vennesla

Foto: E.Pedersen

Jørdis Hodnemyr og Dag Vige

Foto: E.Pedersen

Ref. Emil Pedersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**