Vern av Trillemarka: Et svik mot (lokal)demokratiet

-Historien er dessverre full av eksempler som viser at desinformasjon er virkningsfull. Tjue år etter murens fall, er det altfor mange som fortsatt har klokketro på gammeldags statssosialisme, skriver Runolv Stegane (V) i et tilsvar til Gjermund Andersen i Naturvernforbundet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Stegane avviser beskyldninger fra Naturvernforbundet

Stegane

Foto: Ole Marius Fossen

Venstres gruppeleder i Sigdal og i Buskerud fylkeskommune ble hardt angrepet av Gjermund Andersen i Naturvernforbundet for sin innsats for frivvilig vern i Drammens Tidende denne uka. Men Runolv Stegane slår hardt tilbake både mot Andersen og SV og sier at han og Venstre i Sigdal og i Buskerud har bygd sin kamp for lokaldemokrati og miljø på bakgrunn av Fylkesmannens verneforslag:

Vern av Trillemarka: Et svik mot (lokal)demokratiet
Gjermund Andersen i Naturvernforbundet svinger seg til de store høyder i et angrep på Venstre og undertegna i DT. Han gir samtidig SV ros for at grunneiernes tilbud om vern av 100 000 da. med et pennestrøk ble satt til side av Regjeringen og SV-statsråden. Dette skjedde til tross for at Fylkesmannen i Buskerud, tre kommuner og Buskerud fylkeskommune uttalte seg positivt om frivillig vern.

Andersen fikk legge fram Naturvernforbundets syn før behandling i fylkesutvlaget. Noen av oss stilte han spørsmål. Det må ha vært brysomt, siden han fire år etterpå i en fri omskriving av sannheten hevder at undertegna prøvde å hindre han.

Venstre i Sigdal og i Buskerud har gjennom hele prosessen, med støtte i Fylkesmannens verneforslag, uttalt oss for frivillig vern. Fylkesmannen slo fast at 87 prosent av kjerneområdene for vern og 65 av 71 rødlistearter var med innenfor 100 000 da. "Villmarkspregede områder finnes ikke", iflg. Fylkesmannen.

Naturvernforbundet uttalte at alt annet enn vern av 200 000 da. var et svik mot miljøet. Regjeringen valgte å verne 147 000 da. Naturvernforbundet og SV kastet seg rundt og kalte vedtaket en miljøseier. Et verneareal som tidligere var betegnet som et svik mot miljøet, var plutselig en seier.

Historien er dessverre full av eksempler som viser at desinformasjon er virkningsfull. Tjue år etter murens fall, er det altfor mange som fortsatt har klokketro på gammeldags statssosialisme. Det merkelig er at moderne mennesker, spesielt i det urbane miljø, lar seg rive med og applauderer svik mot lokaldemokratiet.

Runolv Stegane
gruppeleder for Venstre i Sigdal og i Buskerud fylkeskommune

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**