Utjevningsmandat gir uttelling!

I hvert fylke er det ett utjevningsmandat. Alle partier som kommer over sperregrensen på 4 % er med å kjempe om disse mandatene. Ved valget i 2005 fikk Venstre til sammen 10 stortingsrepresentanter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


4 av disse var utjevningsmandater. De andre partier på Venstres størrelse fikk et lignende antall. Utjevningsmandatene fordeles i forhold til "ubenyttede" stemmer for de enkelte partier. Derfor er det vanskelig ut fra meningsmålinger å forutsi i hvilke fylker de havner for det enkelte parti. Venstres fikk i 2005 utjevningsmandater i Vest-Agder, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Finnmark. For Finnmarks del kom Venstrerepresentanten inn på ca 830 Venstrestemmer i Finnmark. Resten ble hentet fra overskuddsstemmer/ubenyttede stemmer i andre fylker.

Ved valget i 2005 var undertegnede førstekandidat for Venstre i Nordland. Jeg var faktisk inne store deler av valgnatta på utjevning. Dette mandatet havnet imidlertid hos Krf. Hadde Krf fått en håndfull flere stemmer i et annet fylkes, ville Venstre ha vært inne fra Nordland.

Om det synes usikkert at Venstre førstekandidat, Berit Woie Berg, kommer inn på direktemandat, skulle mulighetene for ujevning så avgjort være til stede. En stemme på Venstre i Nordland er på ingen måte en bortkastet stemme. Gi derfor Berit og Venstre din stemme. Nordland trenger denne innsiktsfulle og modige damen på stortinget!

Av Arnfinn Ellingsen, styremedlem i Nordland Venstre og listekandidat.

Arnfinn Ellingsen
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**