Debatt om skoler og barnehager

Venstres May Britt Vihovde deltok i en debatt om barnehager og skoler i Haugesund den 7. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Skole
Vihovde understreket at kunnskap er det viktigste for Venstre i kommende stortingsperiode. Venstre har prioritert langt mer midler til skole enn den rødgrønne regjeringen innenfor samme økonomiske rammer i forrige stortingsperiode.

Venstre vil arbeide for større lærertetthet i skolene, altså for at det blir flere lærere i skolen per elev. Vi ønsker imidlertid ikke lovfestede nasjonale krav til antall elever per lærer, da dette må tilpasses lokale behov.

Venstre ser på det som viktig med tettere oppfølging av elevene de første årene de går på skolen. Vi vi ha bedre tilbakemelding til den enkelte elev ut fra dennes individuelle læringsmål, men ikke gjennom karakterer i barneskolen.

Vihovde mente at rektorer og øvrige ledere bør få en egen utdanning i skoleledelse. Rektorene bør også få mulighet til å bruke mer tid på å være pedagogisk leder og slippe å bruke så mye tid på administrative oppgaver.

Vihovde under debatten

Foto: Svein Abrahamsen

Barnehage
Vihovde understreket at det nå er på tide å vektlegge en utvikling av kvaliteten i barnehagene, samt å sikre tilstrekkelig mange kvalifiserte pedagoger.

Barnehageprisene bør avgjøres lokalt, ut fra lokale særpreg, tilbud og forutsetninger.

Det offentlige tilsynet med kvaliteten på tilbudet både i private og kommunale barnehager synes ikke å være godt nok.

Fra de andre partiene stilte Kjell Arvid Svendsen (Krf), Tone Kringeland (Sp), Geir Allan Stava (SV), Torfinn Opheim (Ap), Andreas Lutro (Rødt), Bente Thorsen (FrP) og Arve Kambe (H).

Utdanningsforbundet var arrangør av debatten, som ble ledet av Knut Netland fra TV-Haugaland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**