E18 Tvedestrand-Arendal, vi må få opp tempoet!

Eg har fått opplyst frå Vegvesenet at KVU-rapporten om ny E18 Langangen-Grimstad framleis ligg i Samferdsledepartementet, skriv Jan Kløvstad i ein interpellasjon til bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Øystein og Anne

Foto: Venstre

I Arendals Tidende 5. september får eg eit klart inntrykk av at dagens leiing i departementet ikkje har planar om når departementet skal behandle rapporten.
Konklusjonen omkring "vår" del av E18 i KVU-rapporten er at både fylkestinget, kommunestyret i Tvedestrand og bystyret i Arendal har gått inn for kystnær trasé, og det er også rådet vegvesenet gir. Det viktige nå må vere å få rapporten ut av skuffen i departementet, slik at vegvesenet får klarsignal til å starte traséplanlegginga straks.

Planlegginga må da ta utgangspunkt i at traséen skal ligge nær kysten.

Kva kan ordføraren gjere for å få opp tempoet i departementet, slik at vi kan kome i gang med både planlegging — og snarast mogleg bygging av vegen?

Jan Kløvstad, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**