En gjennomført politikk for miljøet

-Venstre har en gjennomført politikk for miljøet, og den gjenspeiles godt i et av de viktigste redskapene: Skattepolitikk fra rød til grønn skatt, sier Roar Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Grønt skatteskifte for deg og miljøet
Av Roar Sollied, førstekandidat for Venstre

Venstre er partiet som ønsker å fremme arbeidslyst og mer aktivitet i næringslivet, samtidig som partiet ønsker å belønne atferd for et bedre og bærekraftig miljø. Derfor vil Venstre ha lavere arbeidsskatt (rød skatt) og la forbrukeren få mulighet til å spare miljøskatt (grønn skatt) ved å handle mer miljøvennlig.

Fagorganisasjonen Akademikerne har fått gjort en undersøkelse som viser at 40% av den norske befolkning er positiv til et grønt skatteskifte, og oppslutningen øker jo høyere utdanning de spurte har. Venstre er det eneste partiet som konsekvent står for et slikt skatteregime. I alle våre alternative statsbudsjetter har vi brukt økt miljøbeskatning for å senke skatten på arbeid. Gjennom en slik skattevri kan vi ta steget over i et lavutslippssamfunn og samtidig stimulere til at det skapes flere småbedrifter og flere arbeidsplasser.

Med Venstres skattepolitikk blir det mer lønnsomt å arbeide og investere i norske bedrifter og arbeidsplasser, og mindre lønnsomt med forbruk og forurensing. Venstres grønne skattepolitikk er derfor både framtidsrettet, bra for miljøet og bra for næringslivet. For Venstre er ikke skattelette et mål i seg selv, men det er viktig at vi ikke har så høy skatt på arbeid at man ikke blir motivert til økt arbeidsinnsats. Dersom skatten på siste tjente krone på arbeid (marginalskatt) blir for høy, blir det også vanskeligere å konkurrere med omverden om å holde på vår høyt utdannede og velkvalifiserte arbeidskraft.

Motiverer til å spare skatt
Venstre vil gi mest skattelette til dem som har de minste inntektene. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å øke bunnfradraget, som kommer alle til gode, men som har størst positiv effekt for dem med lave og moderate inntekter. Fribeløpet blir følgelig også økt tilsvarende. Så skal forbrukeren motiveres til å betale mindre grønn skatt. Venstre skal for eksempel ha en gjennomgående omlegging av bilavgiftene slik at null- og lavutslippsbiler
premieres på bekostning av biler med høye utslipp. Venstre vil ha avgift på all forurensing og alle miljøgiftige kjemikalier. I sum får vi vekst og velferd, et renere miljø og et bedre klima.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**