Fagforbundet — bare for de rødgrønne?

Fagforbundet i Nord-Østerdal har sendt en epost til sine medlemmer med budskapet: “Valgkampen er en tid der aktiviteten på arbeidsplassene er høyere enn resten av året. Denne aktiviteten er svært viktig for å nå ut til medlemmene med budskapet om å bruke stemmeretten og å stemme rød-grønt.” Sitatet stammer fra Tone Zander i valgkampgruppa i Fagforbundet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Mener Fagforbundet dermed at medlemmer som støtter andre partier er uønsket? Det er jo for så vidt ingen bombe at ledelsen hyller de rødgrønne — LOs partistøtte til Ap har lenge gitt oss som støtter andre partier, et dilemma i forhold til medlemskapet. (Bare det faktum at Fagforbundet har en "valgkampgruppe" gjør oss mistenksom. Det er partier, ikke fagforeninger som stiller til valg. Enkelte betrakter tydeligvis Fagforbundet som de rødgrønne partienes valgkampmedarbeidere.)

Fagforbundet bør slutte med å late som om medlemmene bare er en flokk ureflekterte Ap-velgere. Mange av oss er miljøbevisste nok til å være motstandere av oljeboring utenfor Lofoten, eller utbygging av Markbulia (som Ap er for) — og vi stemmer dermed for partier som tar avstand fra dette. Eller vi har forstått sammenhengen mellom gode vilkår for bedriftsetablerere og flere arbeidsplasser. Og derfor stemmer vi på partier som legger til rette for nyetableringer (slik Venstre har en aktiv politikk for). Eller vi ønsker at foreldre skal få ta ansvar for sine barns oppvekstvilkår, og vi stemmer for mangfold i skoletilbudet — ikke for at skolen i SVs regi skal bli en ensrettet institusjon for heldøgns omsorg og pleie.

At Fagforbundet bruker min og andres kontingent til å drive partipropaganda for Ap/SV bidrar på sikt til å svekke vår tillit til forbundet. Jeg vil be Fagforbundet Nord-Østerdal om en snarlig begrunnelse for å spre budskapet om at medlemmene skal stemme rødgrønt. Betyr det at vi som stemmer for eksempel Venstre er uønsket som medlemmer? Har Fagforbundet ingenting lært av tilsvarende blemme i valgkampen for to år siden, da medlemmene ble fortalt hvilke tre partier vi kunne "stole på".

Anders Wahl, medlem i Fagforbundet og leder i Alvdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**