Nei til oljeboring i Vesterålen og Lofoten!

Er blant en av parolene til Venstre. Noen kritiserer oss p.g.a. at de mener at Venstre på det grunnlag er med på å stagnere sysselsettingen og utviklingen i landet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre ser dette i litt videre perspektiv enn det å ta opp olje raskest mulig og å sette inntektene i Pensjonsfondet som kan være en risikofylt geskjeft. Dette har vi vært vitne til nå under finanskrisen.

Lofoten og Vesterålen er sårbare områder med henblikk på fiskebestanden i området.

Verdens største torskestamme kommer inn til Lofoten hvert år for å gyte.

En ukontrollert utblåsning fra en eventuell borerigg i området kunne vært totalkatastrofe for torskebestanden.

Venstre er et parti som vil forvalte resursene på best mulig måte.

Fisk er vår nest største inntektskilde her i landet og den er fornybar. Vi kan fangste på den i uoverskuelig fremtid hvis vi forvalter den riktig.

Verdens folketall øker dramatisk og det begynner å bli knapphet på mat. Derfor er dette viktig.

Oljen er vår største inntektskilde, men det er ikke en fornybar resurs. Det begynner også å bli knapphet på olje i verden, derfor må vi utvikle andre energiformer til drivstoff og oppvarming. Slik vi bruker mye av oljen til i dag, forårsaker CO2 utslipp og global oppvarming.

Vi lever i oljealderen og mye av oljen blir også brukt til produksjon av blant annet plastmaterialer som vi bruker til daglig. Se deg omkring i ditt eget hjem og se hva du omgir deg med av ting som er laget av oljeprodukter. Eksempler som tekstiler, elektriske artikler, kjøkkenredskaper, komponenter til biler, i industrien o.s.v. Tenk om oljen tok slutt og vi har knuslet den bort på å brenne den opp. Hva da med våre el-apparater, mobiler, pc o.s.v.

Venstre satser sterkt på forskning og utdanning. Vi har dessverre ikke kommet lengre i forskningen enn at vi kan ha kontroll på en eventuell Oljeutblåsning. Vi har grunnstøtingen utenfor Langesund friskt i minne og hvordan oljevernutstyret ikke strakk til.

Eventuell olje som skulle befinne seg i Lofoten og Vesterålen har ligget der i millioner av år.

Det gjør ingen ting om den ligger der ytterlige noen år. Når det ligger nok forskning til grunn og at vi har kommet så langt at det ikke er noen fare for eventuell oljeboring i området kan forbudet revurderes.

STEM VENSTRE.

For Horten Venstre
William Leonhardsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**