Nei til Overvåkingsamfunnet!

Advokatforeningen går sterkt ut og advarer mot rettsikkerheten her til lands. De er bekymret for en sterk økende overvåking av samfunnet generelt og privatpersoner spesielt. De retter en skarp kritikk til politikerne om å vise ansvar og mener at overvåkingen har gått alt for langt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Etter bombingen av tvillingtårnene i New York, 11. sept. Har det nærmest vært fritt fram for hvem som helst å overvåke. Dette har vært med å begrense vår sfære som det heter i uttalelsen fra advokatforeningen.

Datatilsynet og andre institusjoner evner ikke å følge opp på grunn av mangel på rapportering.

Den sittende regjering bør ta inn over seg bekymringsmeldingen fra advokatforeningen.

Partiet Venstre har lenge vært bekymret for utviklingen og hvordan konsekvenser det kan få for oss som samfunn.

Derfor har Venstre programfestet dette og sier nei til et utvidet overvåkingsamfunn.

Stem Venstre!

For Venstre Horten

William Leonhardsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**