Samarbeid forplikter

De samarbeidende partiene i Stavanger markerte seg selv og sine visjoner mandag kveld. Stavanger kan stå som eksempel på hvordan ansvarlige partier går sammen. Et sterkt Venstre med over 9 prosent oppslutning er viktig premissleverandør for det politiske arbeidet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Rådhuset i Stavanger

Foto: Venstres bystyregruppe i Stavanger

Sentrum – Høyre samarbeidet har rent flertall i Stavanger bystyre.
Partiene forplikter seg på en rekke saker de vil stå sammen om. Kultur, miljø, og oppvekst og levekår er områder med en rekke gjenkjennbare saker for Venstre.

Miljø
Partiene vil bevare trehusbyen og satse på Norwegian Wood. Det skal satses kollektivt: Bybanen må planlegges og utvikles som et interkommunalt prosjekt.
Klimaplanen i Stavanger skal sørge for at vi kan oppfylle våre forpliktelser, Det skal være CO2 regnskap på alle byutviklingsprosjekter. Nye bygg skal være miljøvennlige, energiøkonomiske og resirkulerbare.

Skole
Partiene ønsker en kontinuerlig utvikling av skolene og barnehagene: Et langsiktig strategidokument, «Skole 2025», for skoletjenesten skal kartlegge utfordringer og angi løsninger for utvikling av Stavangerskolen.

Sosialt ansvar
Det skal tas et krafttak for alle narkomane: En prosjektgruppe skal gjennomgå og evaluere dagens tilbud til gruppen narkomane. Nye tiltak skal vurderes og innarbeides i «Ruspolitisk handlingsplan» og sees i tilknytning til Samhandlingsreformen. Stavanger kommune tar initiativ til et prosjekt hvor overdosedødsfall undersøkes nærmere med mål om å redusere antall dødsfall

Les hele dokumentet her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**