Styrke Hæren, bevare Olavsvern!

Roar Sollied oppsummerer her noen hovedpunkter i venstres forsvarspolitikk. Innlegget finnes også i lokale aviser og noen fikk høre dem på Bardumartnan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I bunnen sier Venstre klart ja til NATO, ja til verneplikt, ja til FN-initierte oppdrag utenlands, og ja til sterk tilstedeværelse i nord. Vi vil framfor alt styrke Hæren ved å utvide bataljonene og støtteavdelingene, slik at vi ikke overforbruker personell i risikooppdrag. Det har vi ikke råd til, og det skal ikke aksepteres. De ansattes vilkår må styrkes. Familiepolitikken må ivaretas.

Soldatkarriere
Venstre vil åpne for anerkjennelse av en soldatkarriere. Avdelingsbefalet skal få muligheter til individuell vurdering for å stå lenger enn de gjør i dag. Deres ekspertise er avgjørende og verdifull. Samtidig vil Venstre forberede avdelingsbefal, grenaderer og matroser for en sivil karriere mens de er i stilling. Dagens tilbud er ikke tilfredsstillende og heller ikke nok rekrutterende.

Unik base
Venstre vil gjenåpne Olavsvern, som har kvaliteter som ikke finnes andre steder i nord. Basen er viktig for logistisk støtte både til egne og allierte fartøy og styrker. Jeg har vært på befaring der to ganger, senest med Venstres forsvarspolitiske talsmann Odd Einar Dørum, som alltid taler sterkt for basen. Dørum har alltid hatt et hjerte for Heimevernet, som er den viktigste førsteskansen i det nasjonale forsvaret, men som også skal kunne operere utenlands under Hæren. Heimevernet skal ikke bare være rundt de største byene, og de må få midler til å trene!

Styrke Bardufoss
Venstre vil sikre flymiljøet i Sørreisa og på Bardufoss. Venstre har stått på for å sikre den sivile flyskolepraksisen på Bardufoss, for den er viktig for hele det flyfaglige miljøet. De rødgrønne har rotet vekk hele flyskolen, selv om det er blitt lettere å støtte den i et universitetstilbud. Venstre i Målselv har også talt sterkt for et kompetansesenter for helikopter på Bardufoss, og det skal jeg følge opp.

Jeg er eneste stortingskandidat fra Troms som er forsvarsansatt, eneste førstekandidat fra Indre Troms, og jeg har som sentralstyremedlem allerede bidratt til mye av Venstres helhetlige forsvarspolitikk. Det kan jeg fortsette med i enda sterkere grad hvis du gir meg din stemme!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**