En skole for kunnskap og like muligheter krever faglig sterke lærere!

Venstre vil derfor gi alle lærere tid og ressurser til faglig påfyll gjennom systematisk etter- og videreutdanning. For et lite land i en global økonomi er satsing på skole, høyere utdanning og forskning avgjørende. Kunnskap og forsking vil være Venstres førsteprioritet over offentlige budsjetter i neste stortingsperiode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Stem Venstre og få Øystein Haga på Stortinget

Stem Venstre og få Øystein Haga på Stortinget
Foto: Venstre

En skole for kunnskap og like muligheter krever faglig sterke lærere! Kunnskap er også basis for det nye næringslivet og Venstres ønske om et nyskapende Norge. Hør Venstres nestleder Trine Skei Grande her.

Venstre vil derfor:
innføre et kompetanseår for lærere for å sikre faglig påfyll og videreutdanning
øke opptakskrav og utvikle allmennlærerutdanningen til 5 år
styrke forskingen gjennom økte bevillinger til universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner
Stem Venstre og få Øystein Haga på StortingetFoto: Jan Kløvstad styrke nyskaping gjennom forenkling, bedre rammevilkår og sosiale odninger for gründere
innføre et grønt skatteskifte: Lavere skatt på arbeid, høyere avgifter på miljøfientlig adferd
økt norsk forskningsinnsats til 3 prosent av BNP innen 2013

Agder Venstres to-visjon:
To universitetsbyer. Bygg kunnskapssamfunnet i regionen rundt Universitetet i Agder!

Ta skolen på alvor. Stem Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**