En verdig alderdom

Å disponere egen bolig og kunne bo i den så lenge som mulig, er for svært mange eldre viktigst. Venstre mener at alle må få anledning til å bo hjemme så lenge som mulig. derfor vil Venstre legge til rette for flere alternative boformer som eldrekollektiv, seniorboliger og generasjonsboliger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Stem Venstre og få Øystein Haga på Stortinget

Stem Venstre og få Øystein Haga på Stortinget
Foto: Venstre

Alt vi kan gjøre av forebyggende og forberedelse vil gi eldre et bedre liv. Venstre vil ha større satsing på eldreomsorg som inkluderer mange nok hender og tilstrekkelig med sykehjemsplasser. Eldres grunnleggende behov må dekkes, og Venstre har derfor satset 600 millioner kroner mer i årets budsjett enn regjeringen til 1000 ssykehjemsplasser!

Venstre vil:
ha mer varierte omsorgstilbud
ha flere ykehjemsplasser og forsterkede sykehjem
opprette flere hjemmetjenester
etablere omsorgslønn for pårørende som pleier eldre
satse mer på forsking og teknologisk utvikling innen pleie og omsorg
stimulere eldres arbeidsressurs til å hjelpe andre eldre

Godt valg – stem Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**