Kongshaug leverer!

Leif Helge Kongshaug blei tirsdag hedra for sin innsats for å få realisert den 1 km lange Skrøotunnelen. Tunnellen et rassikringsprosjekt mellom Sunndal og Nesset som stod ferdig i 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det var Kongshaugs aktive medvirkning som gjorde at daværende samferdselsminister Torill Skogsholm (V) fant pengene til oppstart av dette viktige prosjektet. Det var under Sunndal Næringsselskaps frokostmøte at ordfører i Nesset, Jonas Hurlen takket Kongshaug for innsatsen og overleverte en flott kniv laget av en lokal knivmaker. Kongshaug framstår med stor troverdighet og som en politiker som leverer og kan vise til konkrete resultater.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**