Pressekonferanse om næringspolitiske tiltak for gründere og småbedrifter

Venstres næringspolitiske tiltak for gründere og småbedrifter blir presentert i gründerbedriften Brasseriet, Fengselet i Storgt. i Hønefoss onsdag 9. september kl. 10.00.

Tilstede vil være de tre unge gründerne som i år har startet den vellykkede virksomheten og undertegnede – stortingskandidat for Venstre i Buskerud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Presentasjonen vil foregå delvis som en samtale, fordi dette er den beste måten å få fram hva tiltakene betyr i praksis for målgruppen.

Det som ofte glemmes er at 85 % av alle bedrifter i Norge har mindre enn 5 ansatte!
Næringspolitikk dreier seg i for stor grad om de store bedriftene selv om disse sysselsettingsmessig har langt mindre betydning.
Venstre har i det siste året fremmet flere konkrete forslag for å stimulere til oppstart av flere små bedrifter.

Med hilsen
Helge Stiksrud
Kandidat for Venstre i Buskerud

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**