Velkommen etter!

Lokalsamfunnsforeningen ble denne uken dannet på Gardermoen for vern om lokaldemokratiet, i følge avisoppslag og NRK østnytt.

Da er det bare å minne om at partiet Venstre ble etablert i 1884 med hovedformål å ivareta demokratiet, herunder også lokaldemokratiet som fikk sin legale basis i formannskapslovene av 1837.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Stein Hoset

Foto: A. Wahl

Venstre har følgelig 125 års erfaring med å arbeide aktivt for lokaldemokratiet, derfor sier vi velkommen etter til Lokaldemokratiforeningen!

Vi i Venstre gleder oss til å samarbeide med Lokalsamfunnsforeningen om å etablere et robust lokaldemokrati som tåler framtidas utfordringer. Den første og kanskje mest krevende oppgaven blir å rydde opp i alle vidløftige interkommunale ordninger som i dag er den største reelle trusselen mot lokaldemokratisk styring.

Lokalvalget i 2011 skal blant annet handle om dette. Vi i Venstre gleder oss!

Stein Hoset
Hedmark Venstres 3.kandidat til Stortingsvalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**