Venstre for bedre, rimeligere og hyppigere kollektivtilbud

Det skal lønne seg å reise kollektivt både økonomisk og tidsmessig. Bedre kollektivtilbud gjør det enklere å reise og tar samtidig vare på miljøet. Derfor vil Venstre ha et bedre, rimeligere og hyppigere kollektivtilbud, også i distriktene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Stem Venstre og få Øystein Haga på Stortinget

Stem Venstre og få Øystein Haga på Stortinget
Foto: Jan Kløvstad

Norge må ta de avgjøende skrittene fra å være en gammeldags fossilnasjon til å bli et miljøpolitisk foregangsland. Norge må være i front med å satse på fornybar energi, utvikle og ta i bruk ny teknologi, skape nye grønne arbeidsplasser og gjøre omstillinger på alle områder som har konsekvenser for klimaet og miljøet.

Øystein Haga ser på oljesøl i RuagerkilenFoto: Jan KløvstadDerfor vil Venstre:
ha reisetid på 3 timer med tog mellom Kristianand og Oslo innen 2020.
nå Kyotomålene med nasjonale tiltak
innføre felles elektroniske kortordninger for kollektivtransport som gjelder i hele landet og alle transportmidler
arbeide for utslippsfri samferdselssektor med en grønnere bilpark
redusere strømforbruket gjennom energieffektive boliger og næringsbygg
etablere verneplaner til havs (bl.a. i Skagerrak) og si nei til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og i Skagerrak
Satse offensivt på vindkraft og annen ny, fornybar energi
sikre sårbar og spesiell natur, samt systematisk kartlegge artsmangfoldet

Agder Venstres nullvisjon:
Agder best på klima og ingen oljeutvinning i Skagerrak!

Ta miljøet på alvor. Stem Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**