– Venstre vil ha storsatsing på klimateknologi i Arendal-Grimstad

– Venstre vil opprette et nytt investeringsselskap, Klimatek, som skal kunne investere målrettet i klimavennlige teknologibedrifter. Venstres forslag om investeringsselskapet er meget godt mottatt, og vi følger opp med å foreslå å lokalisere dette fondet til Arendal-Grimstad, sier stortingskandidat Øystein Haga med full støtte fra stortingsrepresentant Anne Margrethe Larsen i Vest-Agder, Venstreordfører Hans Antonsen i Grimstad, varaordfører Tor Audun Danielsen i Lillesand og formannskapsmedlem og andrekandidat Anne Tørå Solsvik i Arendal. Også Venstres leder i Stortingets miljø- og energikomite, Gunnar Kvassheim, sier Arendal-Grimstad er et meget godt alternativ.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Øystein Haga og Anne Tørå Solsvik

Foto: Jan Kløvstad

Venstres “Klimatek”-fond er blitt meget godt mottatt i fagmiljøene. Bellonas nestleder Marius Holm skrytte av forslaget under debatten i regi av ingeniørorganisasjonen Tekna i Arendal, og også SV har i ettertid kommet med liknende tanker. Klimatek skal være et halvstatlig investeringsselskap for å investere målrettet i den type bedrifter vi trenger i framtiden: De miljøvennige teknologibedriftene og i omstillinger av bedrifter i mer miljøvennlig retning. Venstre foreslår i første omgang at selskapet tilføres en investeringskapital på 500 mill kroner og legger opp til at private investorer kan gå inn med en tilsvarende del.

Målet med Klimatek er å skape ei verktøykasse for å investere i klimavennlig teknologi og klimagründere som nå sliter med finansiering.

– Sørlandet er ledende på miljø- og klimateknologi i Norge, sier Øystein Haga, som vil kjempe hardt for at Arendal-Grimstad får hovedkontoret for et slikt fond. Vi har nærhet til Universitetet både i Grimstad og Kristiansand, vi har Elkem Solar, FN-huset i Arendal, forskningsparken i Grimstad og flere viktige klima- og finansmiljø i kort reiseavstand. Om et slikt fond blir etablert i Grimstad eller Arendal er like godt for meg, begge steder er det solide fagmiljø som kan bygges ytterligere opp. Bondevikregjeringen gjorde mesterstykket å flytte ut en hel rekke av statlige tiltak, mens det nå har vært rødt lys mot desentralisering i fire år med rødgrå regjering, sier Øystein Haga, som mener det er mye lettere å bygge opp et nytt tilsyn eller fond utenfor Oslo fra første stund enn å flytte på ansatte etter noen år. — Derfor må vi gripe sjansen nå, sier han.
Miljøteknologi
– Norge trenger en kraftfull satsing på miljøteknologi. Tilgang på kapital er hovedutfordringen for mange klimavennlige teknologibedrifter. Mange av disse framtidsrettede bedriftene lider på grunn av underfinansiering og manglende vilje til å satse målrettet på forskning og utvikling. "Klimatek" skal sikre innovasjon og omstilling av bedrifter i mer miljøvennlig retning, sier Øystein Haga, og fortsetter: – Det er avgjørende for viktige arbeidsplasser i framtida, og velegnet for bedrifter og klimagründere som nå sliter med finansiering.
Han slår fast at miljøpolitikken og næringspolitikken må henge sammen. – Uten et grønt næringsliv makter vi heller ikke å løse framtidas klimautfordringer. Og det er ille at vi har en valgkamp i Norges ledende miljøteknologilandsdel uten at vi har miljøteknologi høyt på dagsordenen, sier han.

Flagges ut
– Når vi kommer med dette forslaget nå, har det også sammenheng med at den meget lovende utviklingen innen fornybar energi som vindmøller, helt har stoppet opp under dagens rødgrå regjering. En rekke lovende prosjekter, særlig innen fornybar energi, flytter eller vurderes flyttet på grunn av manglende støtte i Norge. Det gjelder bl.a. Think (Finland, USA), Hammerfest Strøm sitt tidevannsprosjekt (Storbritannia) og Fred Olsens bølgekraftprosjekt (Storbritannia). Heldigvis har vi Elkem Solar i Kristiansand, etter femten års solid forskning som grunnlag for Norges mest løfterike klimasatsing framover, sier Haga.

– Det er åpenbart at vi må etablere bedre løsninger for å sikre framtidas bedrifter, sier Øystein Haga, som synes det er leit at denne valgkampen har handlet så lite om Agders store muligheter, – som er grønne alle sammen. Dette er vårt bidrag til å få fokus på de store og viktige sakene.

Når Venstre velger å være på Nymo for å lansere Klimatek-fondet, er det fordi Nymo er en solid tradisjonell verkstedindustri som ser grønne muligheter. I tillegg til at teknologien Nymo utvikler/tilpasser for skip nærmest halverer NOX-utslippa (NOX er en klimagass), er det også store penger å spare på reduserte avgifter. Venstre ser på Nymo som et glimrende eksempel på framtidsrettet miljøsatsing og verdiskaping samtidig.
————————————-

(Mer om NYMOs satsing her:

)

Venstre ti punkter:

1. Opprette et eget halvstatlig investeringsselskap, Klimatek, for investering i og utvikling av klimateknologi.
2. Legge Klimatek til Arendal-Grimstad.
3. Ingen grenser for utdanning under permisjon.
4. Oppdeling av Innovasjon Norge for å sikre knoppskyting og utvikling av nye bærekraftige bedrifter i hele landet.
5. Nytt mandat til Enova for å sikre støtte til flere former for fornybar energi — ikke bare vedovner og pellets.
6. 3% av BNP til forskning og utvikling
7. Økte og mer miljøvennlige avskrivningsatser.
8. Gjeninnføre støtte til ulønnet forskningsinsnats i SkatteFUNN og øke samtlige beløpsgrenser og timegrenser.
9. Innføring av en KapitalFUNN-ordning ("Business Angels").
10. Ny og enklere aksjelov for små bedrifter, for å stimulere til flere bedrifter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**