Ikke bare et regjeringsvalg

Et valgresultat skal gi en sammensetting i Stortinget som avspeiler holdninger og synspunkter i folket. Valget dreier seg derfor ikke først og fremst om hvem som skal sitte i regjering, skriver Brita Kleven Thorsvik i et leserinnlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Mange snakker om at vi må ha en flertallsregjering og en styringsdyktig regjering. Det har vi nå, men hvordan har det fungert? Vi har hatt en regjering med stort sprik internt, hvor avgjørelsene blir tatt i det lukkede rom — og ikke alltid avspeiler hva som er det egentlige flertallet i Stortinget. Valgkampen viser også store avstander i viktige saker, for eksempler oljeboring utenfor Lofoten, heldagsskole og kontantstøtte.

Vi har i dag et borgelig flertall. SP er vel fortsatt borgerlig? Meningsmålingene viser at det også denne gangen mest sannsynlig blir et borgerlig flertall. Målingene viser også at det er svært usikkert om de rødgrønne beholder sitt flertall. Mister de flertallet er det igjen åpnet for en mindretallsregjering.

En regjering av Venstre, KrF og Høyre vil gi en mindretallsregjering som tidligere har vist at de kan samarbeide godt. En slik regjering vil kunne stå for en felles politikk for bedre miljø, mer satsing på kunnskap og nyskaping i næringslivet, anstendighet i innvandringspolitikken og en mer treffende sosialpolitikk. En slik regjering vil måtte samarbeide med alle andre parti fra sak til sak — og det vil gi resultat som er i samsvar med Stortingets vilje. Slik vil alle parti i større eller mindre grad få innflytelse.

Hva skjer om de rødgrønne ikke får flertall? Hva gjør de da? Ønsker disse tre å danne en mindretallsregjering, eller blir det noen som bryter samarbeidet? Ikke minst er det stor uro i SV og svært usikkert hva de gjør i en slik situasjon.

FrP støtter bare alternativ hvor de er en del av regjeringsalternativet. Venstre er ikke en del av en slik regjering — avstanden er for stor til FrP i mange vesentlige saker.

Blir det en mindretallsregjering håper jeg vi får en regjering av Venstre, KrF og Høyre. Dersom det ikke er grunnlag for disse tre i regjering, mener jeg landet fortjener en Jens i stedet for ei Jensen dersom valget står mellom disse to.

Partienes størrelse er avgjørende for de regjeringsforhandlingene som skal foregå etter valget. Ikke stem taktisk. Stem etter overbevisning og på det partiet du sympatiserer med. Med systemet om utjevningsmandat er ingen stemme bortkastet.

Vi trenger grønn, liberal sentrumspolitikk — stem Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**