Opp med farta!!

Dersom staten velger å bygge en høyhastighetsbane mellom Oslo og Trondheim må Nord-Trøndelag legge en plan for hurtigtog helt til Steinkjer. Det er viktig at vi ikke står på perrongen når Sør-Norge setter opp farten, skriver Lars Gunnar Marken i et leserinnlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre vil gi toget en ny rennesanse gjennom en offensiv satsning på utbygging av en mer moderne jernbane. Venstres mål er å doble gods- og persontrafikken med jernbane innen 2020. Utbygging av jernbanen må skje i form av dobbeltspor tilrettelagt for høye hastigheter. I stortinget har Venstre i forbindelse med Nasjonal Transportplan foreslått en rekke tiltak som styrker togtrafikkens konkurranseevne gjennom kortere reisetid og flere avganger.

Dersom staten velger å bygge en høyhastighetsbane mellom Oslo og Trondheim må Nord-Trøndelag legge en plan for hurtigtog helt til Steinkjer. Det er viktig at vi ikke står på perrongen når Sør-Norge setter opp farten. Et hurtigtog fra Steinkjer til Trondheim vil bidra til at vi får en riktig utvikling i Nord-Trøndelag. Det vil gi økning i kapasiteten innenfor godstrafikken, skape en ny bo- og arbeidsmarkedsregion og knytte Nord-Trøndelag til resten av landet på en ny måte. Vi må få opp farta på utviklinga i fylket vårt, derfor er Venstre et godt valg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**